Spółdzielczy Klub SEZAM

Teatralna Przystań Młodych

Projekt „Teatralna Przystań Młodych” zakłada realizację warsztatów oraz przedstawień teatralnych – spotkań z teatrem skierowanych dla dzieci i młodzieży z całego Bytomia. Na uczestników aktorskich wyzwań czeka bardzo dużo intensywnej i twórczej pracy. Każdy pasjonat teatru będzie mieć szansę zweryfikowania oraz rozwinięcia swoich umiejętności aktorskich, a także będzie mógł się sprawdzić w roli reżysera czy scenografa.

W trakcie tych inspirujących i kreatywnych spotkań z teatrem, uczestnicy będą poznawać zagadnienia i zdobywać wiedzę m.in. z zakresu historii teatru, interpretacji tekstu, dykcji, ruchu scenicznego, reżyserii, scenografii. Przedstawienia teatralne z mentorami (znanymi aktorami, edukatorami, osobowościami i specjalistami teatralnymi), które mają z kolei za zadanie zainspirować i zmotywować uczestników do dalszego rozwoju teatralnego, wesprzeć i wzbogacić proces dydaktyczny związany z grą aktorską oraz wprowadzić wątki związane z funkcjonowaniem w branży teatralnej.

W ramach projektu planowane jest: – 8 przedstawień teatralnych w cyklu 1 przedstawienie miesięcznie prowadzonych przez profesjonalnych aktorów, nawiązujące i wspierające proces dydaktyczny związany z projektem. Niewątpliwie spotkania z żywą sztuką, pozwalają na doznania najwyższego rzędu, pobudzają emocje i uczucia, które głęboko są w nas na co dzień schowane.

Podczas spotkań zaprezentowane zostaną różne formy teatralne: teatr improwizacji, szkolny (kukiełkowy, lalkowy), teatr fizyczny. Realizacja przeprowadzona będzie w okresie od marca-czerwca oraz od września-grudnia 2023 roku. – 64 godziny warsztatów teatralnych w cyklu 32 spotkań 2 godzinnych w okresie marzec-czerwiec i wrzesień-grudzień 2023 roku.

Warsztaty będą miały za zadanie budowanie u dzieci i młodzieży poczucia własnej wartości, umiejętności wyrażania emocji, samoakceptacji, działania w grupie, pogłębiania umiejętności teatralnych młodych ludzi, inspirowania ich i pokazywania różnych ścieżek rozwoju. 

Młodzi adepci teatralni będą dzięki temu mogli nie tylko pogłębiać swoje umiejętności, ale również prezentować się przed publicznością i rówieśnikami, czerpiąc radość z tworzenia wspólnie z innymi.

Na zajęcia zapraszają

Spółdzielczy Klub Sezam

 ul. Chorzowska 57B
32 282 25 10
sezam@bsm.bytom.pl