zajęcia plastyczne dzieci powyżej lat 12

zajęcia plastyczne dzieci powyżej lat 12

🎨Celem stosowania różnych form wypowiedzi plastycznej jest pobudzanie inicjatywy twórczej, rozwój wyobraźni, pomysłowości, zachęcanie do podejmowania nowych zadań, łączenie różnych technik w jednej pracy do indywidualnych rozwiązań. Na zajęciach zachęcamy do tego wszystkiego, starając się zawsze dostosować technikę do wieku i możliwości manualnych.
Z obserwacji wynika, że nie każdy chętnie maluje np. farbami, a jego widzenie świata na dwóch wymiarach kartki nie zawsze go satysfakcjonuje dlatego umożliwienie pracy w innych technikach stwarza możliwość samorealizacji i kreatywności 👍
Na zajęcia plastyczne dzieci powyżej lat 12 zapraszamy w każdy czwartek o godzinie 16:30