Plastyka dla dzieci

Plastyka dla dzieci

Doświadczenie może być również plastyczne, dziś na zajęciach uruchamialiśmy naszą wyobraźnię:
„Na wielkim talerzu leżały różnorodne owoce a przez otwarte za nimi okno widać było ogród pełen kolorowych kwiatów…”
Kiedy słyszymy coś, nasza wyobraźnia może malować obrazy, kreować sceny i wizje, które są zależne od naszych doświadczeń, emocji czy skojarzeń. Dlatego choć dwie osoby słyszą tę samą historię, ich wyobraźnie mogą wzbogacać różne skojarzenia i emocje.
 
Ta zdolność do widzenia różnych obrazów wynika z elastyczności naszej wyobraźni i zdolności do przetwarzania informacji w sposób kreatywny. Dzięki temu możemy się zanurzyć w fantastyczne światy, tworzyć wyimaginowane postaci.
 
W rezultacie, zdolność do tworzenia różnorodnych obrazów za pomocą wyobraźni przyczynia się do bogactwa naszych przeżyć oraz inspiruje do odkrywania nowych możliwości w naszym otoczeniu.